Välkommen till SE* Fröken Lis!

Fröken Lis är en liten ragdolluppfödning i Norrköping.